Zespół

Wspólnik Zarządzający,
Komplementariusz
Wspólnik,
Komandytariusz
Wspólnik,
Komandytariusz
Wspólnik,
Komandytariusz