Wybrane usługi dla osób fizycznych

Kancelaria zajmuje się również świadczeniem usług prawniczych dla Klientów nie będących przedsiębiorcami. Jesteśmy szczególnie pomocni w zakresie świadczenia doradztwa prawnego dotyczącego: 

  • reprezentowania konsumentów usług finansowych wobec instytucji finansowych, 
  • sporów z bankami, domami maklerskimi, TFI, OFE, zakładami ubezpieczeń i innymi instytucjami finansowymi,
  • nabywania i zbywania przez Klientów akcji, obligacji, innych instrumentów finansowych, 
  • odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, 
  • reprezentowania Klientów wobec spółek, w których uczestniczą, innych wspólników, emitentów posiadanych przez Klientów obligacji i innych instrumentów finansowych, 
  • prowadzenia spraw dotyczących mienia Klientów (postępowania spadkowe, podziały majątków, spory dot. nieruchomości, w tym znoszenie współwłasności).