Inne usługi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom oferujemy zabezpieczenie prawnych ryzyk działalności, w tym poprzez:

 • wsparcie bieżącej operacyjnej działalność Klientów,
 • doradztwo korporacyjne (prawo spółek, innych podmiotów gospodarczych, organizacji działalności Klientów, regulacji i optymalizacji prawnej, prawno-podatkowej i prawno organizacyjnej biznesu, modelowania prawnych ram działalności klientów, restrukturyzacji, przekształceń, łączeń, podziałów, 
 • pomoc w sporach korporacyjnych (pozasądowych i sądowych),
 • zarządzanie prawnymi ryzykami obsługi konsumentów, 
 • zabezpieczanie procedur ochrony danych osobowych, ochrony baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nadzór legalności działalności w internecie (e-commerce), sprzedaży elektronicznej i sprzedaży na odległość, 
 • doradztwo w obszarze podatków i innych obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców, 
 • optymalizacja działalności w obszarze prawa pracy i zatrudnienia, w tym kontraktów menedżerskich, programów motywacyjnych, samozatrudnienia, korzystania z pracy czasowej,  
 • zarządzanie wierzytelnościami i postępowaniami windykacyjnymmi,  asysta w toku postępowań sądowych, arbitrażowych, egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych, 
 • doradztwo i zastępstwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w tym realizacja środków prawnych (pozasądowych i sądowych), reprezentacji stron postępowania przed KIO i sądami powszechnymi,
 • pomocy w procedurach inwestycyjnych, prawa budowlanego, prawa budowlanego.