Rynek kapitałowy niepubliczny

Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k. wspiera Klientów w transakcjach na rynku niepublicznym w obszarach: 

  • negocjowania, przygotowania i realizacji  transakcji niezdematerializowanymi papierami wartościowymi oraz udziałami w spółkach,
  • audytów prawnych,
  • transakcji M&A,
  • nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (buy-back); przymusowego wykup akcji (squeeze-out),
  • przekształcania, łączenia, podziałów spółek, restrukturyzacji grup kapitałowych, optymalizacji struktury własności, z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
  • przygotowywania i realizacji niepublicznych ofert instrumentów finansowych,
  • emisji akcji, emisji obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, emisji warrantów subskrypcyjnych, emisji weksli inwestycyjnych i bonów dłużnych, 
  • programów motywacyjnych opartych o emisje instrumentów finansowych,
  • umów inwestycyjnych dotyczących inwestycji kapitałowych oraz zaangażowania kapitałowego, m.in. typu start-up, seed capital, business angel, venture capital.