Compliance

W ramach usług dotyczących szeroko rozumianego zapewniania zgodności działalności z prawem oferujemy doradztwo i podwykonawstwo w pełnym zakresie (także w ramach outsourcingu) zarówno w zakresie doradztwa punktowego dotyczącego wybranych aspektów działalności Klienta, jak i przy kompleksowych programach compliance pozwalających na jeszcze bardziej efektywne zmniejszenie ryzyka wystąpienia potencjalnych naruszeń i ograniczanie negatywnych skutków tych już zaistniałych. 
Zajmujemy się także doradztwem prawnym w zakresie obszarów powiązanych z compliance, takich jak:

  • audyt wewnętrzny, 
  • nadzór i kontrola wewnętrzna, 
  • zarządzanie ryzykiem, 
  • corporate governance.