Kontakt

Zapraszamy do zasięgnięcia bezpośrednich informacji o naszych usługach:
tel.: +48 12 294 13 03

+48 604 505 402 - Marek Tatar
+48 602 435 755 - Rafał Białka
+48 787 688 891 - Krzysztof Flak
+48 604 283 119 - Ryszard Młynarczyk

e-mail: kancelaria@tatar.com.pl

adres: Al. Płk. W. Beliny - Prażmowskiego 29/2, 31-514 Kraków, 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 344661, nr REGON: 121104556, NIP: 675-142-54-76