Publiczny rynek kapitałowy

Zakresem praktyki obejmujemy zagadnienia publicznego rynku kapitałowego. Prowadzimy na rynkach zorganizowanych (GPW, NewConnect, Catalyst) projekty dla emitentów, inwestorów i firm inwestycyjnych.

Realizujemy i wspieramy:

 • audyty prawne i przygotowanie podmiotów do transakcji, przedtransakcyjne zarządzanie ryzykiem;
 • oferty publiczne (IPO, SPO) lub prywatne oraz dematerializację i wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu;
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie prospektów, memorandów i innych dokumentów informacyjnych związanych z ofertą publiczną oraz wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu,
 • wsparcie prawne w postępowaniach przed instytucjami rynku kapitałowego, w tym reprezentowanie emitentów, akcjonariuszy i oferujących przed KNF, GPW i KDPW;
 • doradztwo prawne dotyczące transakcji zdematerializowanymi instrumentami finansowymi na rynku zorganizowanym i poza rynkiem zorganizowanym;
 • prace szkoleniowe i wdrożenia w zakresie adaptacji działalności emitentów do prawnych i organizacyjnych wymogów spółek publicznych, w tym doradztwo w zakresie corporate governance oraz wykonywania obowiązków informacyjnych;
 • wsparcie prawne transakcji na znacznych pakietach akcji spółek publicznych, wezwań, wycofania z obrotu, wykupów;
 • doradztwo prawne w obrocie na giełdach towarowych.

Obsługa firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, TFI, ASI:

Podmiotom rynku kapitałowego zapewniamy:

 • kompleksowe doradztwo prawne przy realizacji projektów,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed KNF, GPW i KDPW,
 • podwykonawstwo w pełnym zakresie (także w ramach outsourcingu).