Ryszard Młynarczyk

Ryszard Młynarczyk
Wspólnik, Komandytariusz
Telefon

Radca Prawny (OIRP w Krakowie). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym, obrotem papierami wartościowymi, prawem spółek handlowych, oraz obsługą prawną przedsiębiorców.

Świadczy usługi prawnicze dla spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, w tym również dla małych i średnich przedsiębiorców, oraz dla innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

W indywidualnie uzgodnionych przypadkach zajmuje się również świadczeniem usług prawniczych dla osób fizycznych i innych Klientów nie będących przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie spraw majątkowych, oraz spraw dotyczących reprezentowania Klienta wobec instytucji finansowych oraz sporów konsumenckich z tymi instytucjami (banki, domy maklerskie).