Zespół

Ryszard Młynarczyk

Wspólnik, Komandytariusz

tel.: +48 604 283 119
e-mail: ryszard.mlynarczyk@tatar.com.pl

Radca Prawny (OIRP w Krakowie). Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zagadnień związanych z procesami prywatyzacyjnymi, rynkiem kapitałowym, obrotem papierami wartościowymi, oraz prawem spółek handlowych. Świadczy usługi prawnicze dla spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, w tym również dla małych i średnich przedsiębiorców.

Podstawowe obszary doświadczeń oraz zainteresowań zawodowych, związane z doradztwem i obsługą prawną, to:

  • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu ofert publicznych i prywatnych instrumentów finansowych (IPO, SPO, private placement), oraz przy dematerializacji i wprowadzaniu tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym (GPW) lub do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect);
  • sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz innych tego typu dokumentów, doradztwo prawne dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • doradztwo i obsługa prawna dotyczące przeprowadzania emisji akcji, obligacji, oraz warrantów subskrypcyjnych;
  • doradztwo i obsługa prawna w zakresie przeprowadzania transakcji sprzedaży akcji lub obligacji, na rynku regulowanym (GPW) lub poza rynkiem zorganizowanym (w obrocie tradycyjnym): transakcje sprzedaży, publiczne wezwania, przymusowy wykup akcji, nabywanie akcji własnych (buy-back), odkup akcji, przygotowanie projektów dokumentacji transakcyjnej;
  • prawne audyty przedsiębiorstw, prawne audyty przedtransakcyjne (due diligence);
  • doradztwo prawne dotyczące: tworzenia, łączenia, przekształcania i funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek akcyjnych, w tym sporządzanie projektów statutów (umów spółek) oraz uchwał organów spółki, doradztwo dotyczące walnych zgromadzeń i prowadzenia księgi akcyjnej, prawa akcjonariuszy mniejszościowych;
  • obsługa prawna przedsiębiorców (organizacja działalności, prawo publiczne gospodarcze, prawo pracy, spory sądowe);
  • procesy nieodpłatnego udostępniania przez Skarb Państwa akcji lub udziałów, wsparcie prawne na rzecz spółek oraz inwestorów strategicznych dotyczące realizacji zobowiązania do odkupu akcji lub udziałów pracowniczych;
  • prawne aspekty działalności podmiotów licencjonowanych i administracyjnie nadzorowanych, w tym opracowywanie i analiza regulaminów, procedur i innych regulacji wewnętrznych dla firm inwestycyjnych;
  • szkolenia w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa spółek handlowych i prawa papierów wartościowych.

Znajomość języków: angielski i rosyjski.