Specjalizacje

Rynek niepubliczny

Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k. świadczy Klientom usługi doradztwa prawnego związanego z niepublicznym rynkiem kapitałowym w zakresie:

 • transakcji niezdematerializowanymi papierami wartościowymi oraz udziałami w spółkach,
 • transakcji typu M&A,
 • audytów prawnych (due diligence),
 • nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (buy-back); przymusowego wykup akcji (squeeze-out),
 • przekształcania, łączenia, podziałów spółek, restrukturyzacji grup kapitałowych, optymalizacji struktury własności, z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • przygotowywania i realizacji niepublicznych ofert instrumentów finansowych (private placement),
 • emisji akcji, emisji obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, emisji warrantów subskrypcyjnych, emisji weksli inwestycyjnych i bonów dłużnych,
 • programów motywacyjnych opartych o emisje instrumentów finansowych,
 • umów inwestycyjnych dotyczących inwestycji kapitałowych oraz zaangażowania kapitałowego, m.in. typu start-up, seed capital, business angel, venture capital,
 • zbywania przez Skarb Państwa akcji lub udziałów spółek (w tym nieodpłatnego) w procesach prywatyzacji,
 • odkupów akcji należących do akcjonariatu rozproszonego (w tym akcji pracowniczych).