Zespół

Rafał Białka

Wspólnik, Komandytariusz

tel.: +48 602435755
e-mail: rafal.bialka@tatar.com.pl

Radca prawny. Trwającą ponad 17 lat karierę zawodową związał ściśle z projektami realizowanymi w środowisku polskiego rynku kapitałowego, nie zamykając się jednak na udział w obsłudze małych i średnich przedsiębiorców jako ich doradca prawny. Podstawowe obszary doświadczeń (kompetencji) to:

 • liczne transakcje dotyczące instrumentów finansowych realizowane na rynku zorganizowanym jak i poza tym rynkiem,
 • kompleksowe doradztwo prawne dla emitentów i ich właścicieli przy przeprowadzaniu ofert publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement) instrumentów finansowych,
 • sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych oraz innych tego typu dokumentów,
 • doradztwo prawne przy tworzeniu i funkcjonowaniu spółek handlowych, w szczególności spółek akcyjnych,
 • projekty „giełdowe” – publiczne wezwania, transakcje, przymusowe wykupy, skupy akcji własnych (buy-back),
 • doradztwo przy wprowadzaniu instrumentów finansowych na rynek regulowany (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect),
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • prawne aspekty działalności podmiotów licencjonowanych i administracyjnie nadzorowanych,
 • obsługa przedsiębiorców (organizacja działalności, prawo publiczne gospodarcze, prawo pracy, prawo sporów),
 • prawne aspekty procesów budowlanych,
 • prawo zamówień publicznych,
 • procesy prywatyzacyjne spółek branży tytoniowej, cukrowniczej, energetycznej, budowlanej,
 • prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców w zakresach objętych powyższymi kompetencjami.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.