Specjalizacje

Publiczny rynek kapitałowy / Dla emitentów

Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k. w ramach swojej praktyki obejmującej zagadnienia publicznego rynku kapitałowego oferuje Emitentom i ich właścicielom następujące usługi:  

 • audyty prawne (due diligence) spółek, m.in. w związku z przygotowaniami do oferty publicznej, wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW lub NewConnect oraz transakcjami typu M&A;
 • wsparcie dotyczące przygotowania i realizacji ofert publicznych (IPO, SPO) lub prywatnych (private placement) oraz dematerializacji i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku zorganizowanym, w tym:
  • doradztwo prawne oraz przygotowywanie w części lub w całości prospektów emisyjnych i innych tego typu dokumentów informacyjnych związanych z ofertą publiczną oraz wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na wybranym rynku,
  • koordynacja prac doradców w ramach prac nad prospektem emisyjnym lub innym tego typu dokumentem informacyjnym (master copy holding),
  • wsparcie prawne w postępowaniach przed instytucjami rynku kapitałowego, w tym reprezentowanie emitentów, akcjonariuszy i oferujących przed KNF, GPW i KDPW;
 • doradztwo prawne dotyczące transakcji zdematerializowanymi instrumentami finansowymi na rynku zorganizowanym i poza rynkiem zorganizowanym;
 • prace szkoleniowe i wdrożenia w zakresie adaptacji działalności emitentów do prawnych i organizacyjnych wymogów działalności spółki publicznej, w tym doradztwo w zakresie corporate governance oraz wykonywania obowiązków informacyjnych;
 • wsparcie prawne transakcji nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych (w tym w ramach transakcji typu M&A);
 • doradztwo prawne w obrocie na giełdach towarowych (energia elektryczna, prawa majątkowe, uprawnienia do emisji itp.), a także związanych z tym obrotem zagadnień administracyjnoprawnych i podatkowych.