Specjalizacje

Publiczny rynek kapitałowy

Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k. obejmuje zakresem swojej praktyki zagadnienia publicznego rynku kapitałowego. W tym zakresie realizowaliśmy i realizujemy na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz na innych rynkach (New Connect,  Catalyst) projekty dedykowane emitentom i ich właścicielom oraz firmom inwestycyjnym.

Szczegółowe informacje na podstronach.