O spółce

Tatar i Wspólnicy sp. k. jest kancelarią prawną aktywną w obszarze prawa rynków finansowych, prawa spółek i papierów wartościowych oraz obsługi prawnej biznesu (podmiotów gospodarczych), ze szczególnym uwzględnieniem obsługi instytucji finansowych.

Specjalizujemy się w projektach związanych z rynkiem kapitałowym, w tym: publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, wprowadzaniu takich instrumentów do obrotu na GPW/NewConnect/Catalyst, fuzjach i przejęciach (M&A), badaniach stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence), sporządzaniu prospektów emisyjnych i innych tego typu dokumentów, transakcjach instrumentami finansowymi, a także w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność maklerską i TFI.
Podstawowy obszar naszej praktyki obejmuje również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i działalności przedsiębiorców. Stale prowadzimy projekty generalnej obsługi przedsiębiorców.

Naszą kancelarię tworzą prawnicy wykorzystujący bogate, wieloletnie  doświadczenie zawodowe. Stanowimy zespół profesjonalistów współpracujących ze sobą od ponad piętnastu lat w formie wspólnego zatrudnienia w instytucji finansowej (domu maklerskim), indywidualnej praktyki prawniczej, a od roku 2009 w ramach prawniczej spółki komandytowej pod firmą Tatar i Wspólnicy sp. k.
Naszym atutem jest pełne, bezpośrednie zaangażowanie w realizowane projekty.
Koncentrując się na realizacji celów naszych Klientów, wspomagamy ich sukces.
Innowacyjnie i elastycznie reagujemy na aktualne uwarunkowania rynku i prawa.
Swoje projekty realizujemy na terenie całego kraju.

Tatar i Wspólnicy sp. k. to:

  • dynamiczny zespół prawników nastawiony na realizację celów Klienta,
  • osobiste, pełne zaangażowanie doświadczonych specjalistów,
  • elastyczne i konkurencyjne podejście do zasad ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi.