Zespół

Marek Tatar

Wspólnik Zarządzający, Komplemmentariusz

tel.: +48 604505402
e-mail: marek.tatar@tatar.com.pl

Radca Prawny od roku 2002, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z licznymi podmiotami gospodarczymi, dla których od 1996 roku świadczy różnorakie usługi prawnicze. Jako podstawowe obszary zainteresowania zawodowego wymienia:

  • prawo rynku finansowego,
  • prawne aspekty działalności podmiotów licencjonowanych i administracyjnie nadzorowanych,
  • transakcje na papierach wartościowych na rynkach zorganizowanych i poza tymi rynkami,
  • przygotowanie i realizację publicznych ofert instrumentów finansowych,
  • generalną asystę prawniczą dla przedsiębiorców (prawo organizacji działalności, prawo publiczne gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo sporów),
  • transakcje dotyczące przedsiębiorstw, restrukturyzacje, łączenia, integracje,
  • prawne audyty: przedsiębiorstw, inwestycji, sporów,
  • prawne aspekty inwestycji kapitałowych,
  • emisje udziałowych i dłużnych instrumentów finansowych.

Członek Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski SA (od 2010r.),

Przewodniczący Rady Nadzorczej Medicalgorithmics SA (od 2015r.),

Przewodniczący Rady Nadzorczej Sunex SA (od 2015r.),

Przewodczący Rady Nadzorczej CryptoTech SA (od 2017r.). 

Posługuje się językami angielskim, rosyjskim i francuskim.