Zespół

Krzysztof Flak

Wspólnik, Komandytariusz

tel.: +48 787688891
e-mail: krzysztof.flak@tatar.com.pl

Studiował prawo i ekonomię. Radca prawny. Od początku kariery zawodowej skupiony na działalności w ramach rynku kapitałowego, pośród jego głównych obszarów doświadczeń wskazać warto przede wszystkim:

  • kompleksowe doradztwo prawne dla emitentów i ich właścicieli przy przeprowadzaniu ofert publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement) instrumentów finansowych,
  • sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych oraz innych tego typu dokumentów,
  • doradztwo prawne przy tworzeniu i funkcjonowaniu spółek handlowych, w szczególności spółek akcyjnych,
  • doradztwo przy emisjach obligacji i warrantów subskrypcyjnych,
  • doradztwo przy wprowadzaniu instrumentów finansowych na rynek regulowany (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect),
  • doradztwo prawne przy tworzeniu funduszy inwestycyjnych i TFI,
  • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
  • kwestie compliance, nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych.

Posługuje się językami angielskim i niemieckim.