Kontakt

Zapraszamy do zasięgnięcia bezpośrednich informacji o naszych usługach:

tel./faks: +48 12 294 13 03

tel. kom.:
+48 604 505 402 (Marek Tatar)
+48 602 435 755 (Rafał Białka)
+48 787 688 891 (Krzysztof Flak)
+48 604 283 119 (Ryszard Młynarczyk)

e-mail: kancelaria@tatar.com.pl

adres:
al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 29/2,
31-514 Kraków,

ZOBACZ JAK DOJECHAĆ >

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000344661, nr REGON: 121104556, NIP: 675-142-54-76