GPW / NewConnect / Catalyst

Dla biznesu

GPW, NewConnect, Catalyst – to pomysły godne rozważenia, gdy zastanawiacie się Państwo nad pozyskaniem finansowania dla swojego biznesu. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k. oferuje kompleksową pomoc w pozyskaniu w ten sposób kapitału, przeprowadzeniu emisji akcji lub obligacji i wprowadzeniu ich do obrotu na tych rynkach.

Dla samorządu

Emisja obligacji przez gminę, miasto, powiat lub województwo to często dogodny sposób finansowania potrzeb samorządu. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k. zapewnia wsparcie  w projektach emisji obligacji i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku Catalyst.