Specjalizacje

Dla przedsiębiorców / prawo spółek i korporacji

Klienci znajdują u nas wsparcie w zakresie:

 • tworzenia, rejestracji, organizacji podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych, w tym spółek,
 • regulacji i optymalizacji prawnej, prawno-podatkowej i prawno organizacyjnej biznesu,  
 • obsługi korporacyjnej biznesu (przedsiębiorców), w szczególności obsługi prawnej organów/władz,
 • konstruowania modelu funkcjonowania przedsiębiorców będących jednostkami organizacyjnymi, w tym sporządzania projektów umów / statutów / regulaminów spółek,
 • umów inwestycyjnych, kooperacyjnych, joint venture,
 • doradztwa w prowadzeniu ksiąg akcyjnych, list wspólników itp,  
 • realizacji wymaganych zgłoszeń do odpowiednich rejestrów i ewidencji,
 • doradztwa i zastępstwa procesowego w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał organów spółek i innych korporacji,
 • doradztwa i reprezentacji w sporach korporacyjnych,
 • doradztwa w zakresie umów pomiędzy wspólnikami, negocjacji, mediacji i rozwiązywania sporów pomiędzy wspólnikami,
 • restrukturyzacji przedsiębiorców (łączenia, podziałów, przekształceń).