Specjalizacje

Dla osób fizycznych

Tatar i Wspólnicy sp. k. zajmuje się również świadczeniem usług prawniczych dla Klientów nie będących przedsiębiorcami. Jesteśmy szczególnie pomocni w zakresie świadczenia doradztwa prawnego dotyczącego:  

  • reprezentowania konsumentów usług finansowych wobec instytucji finansowych,
  • sporów z bankami, domami maklerskimi, TFI, OFE, zakładami ubezpieczeń i innymi instytucjami finansowymi,
  • nabywania i zbywania przez Klientów akcji, obligacji, innych instrumentów finansowych,
  • windykacji odszkodowań od zakładów ubezpieczeń,
  • reprezentowania Klientów wobec spółek – emitentów instrumentów finansowych,
  • prowadzenia spraw dotyczących mienia Klientów (postępowania spadkowe, podziały majątków).