Aktualności

 

22.08.2016 r. Wprowadzenie do obrotu na GPW  3,5 mln akcji SfinksPolska S.A. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradca prawnym i sporządzajacym pełny prospekt emisyjny. 

 

28.04.2016 r.  Debiut Master Pharm S.A. na GPW poprzedzony ofertą publiczną. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradca prawnym i sporządzajacym pełny prospekt emisyjny. Wartość oferty 29,8 mln zł. Relacja z debiutu

 

 

3.07.2016 r. Wejście w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.) „rozporządzenie MAR”. Brak dostosowania przepisów polskiego prawa do zapisów tego Rozporządzenia stanowi praktyczny problem dla blisko 1000 emitentów, których instrumenty finansowe pozostają notowane na rynku głównym GPW i w alternatywnych systemach obrotu. Pomocne w tym zakresie może być stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR opublikowane na stronie www.knf.gov.pl.

 

​22.10.2015 r.  Wprowadzenie do obrotu na GPW  31,9 mln akcji PZ Cormay S.A. poprzedzone ofertą publiczną. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradca prawnym i sporządzajacym prospekt emisyjny.

 

 

09-11.2015 r. Restrukturyzacja zadłużenia i emisja obligacji Sfinks Polska S.A. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradca prawnym.

 

30.07.2015 r.  Debiut na GPW Sunex S.A. w związku z przeniesieniem notowań z rynku NecConnect. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradcą prawnym, sporządzającym część prospektu emisyjnego.

 

16.02.2015 r. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. została partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Więcej szczegółów tutaj.

 
2.09.2014 r.  Debiut na GPW Termo-Rex S.A. w związku z przeniesieniem notowań z rynku NecConnect. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradcą prawnym, sporządzającym część prospektu emisyjnego.
 
 
07.2014 r.  Oferta akcji Medicalgorithmics S.A. Wprowadzenie akcji na rynek gieldowy GPW.
 

04-09_2014 r.  Oferta publiczna akcji Orphee S.A. 52 mln zł. Oferta prywatna akcji Orphee S.A. i wprowadzenie akcji na NewConnect. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradcą prawnym, sporządzającym Memorandum Informacyjne, dokumenty informacyjne ASO.

 

 

3.04.2014 r.  Debiut na GPW Medicalgorithmics S.A. w związku z przeniesieniem notowań z rynku NecConnect. Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. doradca prawnym, sporządzającym część prospektu emisyjnego.